Ny bog om CityDesign af Steffen Gulmann

trane_gyldendal.jpg

Gyldendal 2015

CityDesign - Byer der blomstrer kan læses som en manual, drejebog eller inspiration, til hvordan interessenterne i en by - borgere, politikere, erhvervsliv - i fællesskab kan skabe dét sted, hvor borgere får lyst til at blive boende, og andre får lyst til at flytte til.

Bogen vil have særlig interesse for dem, som arbejder på tæt hold af byudvikling i landets kommuner. Den retter sig imidlertid også mod alle som er interesseret i at vide mere om, eller blive inspireret til at tage del i, praktisk byudvikling. 

Det har altid undret mig at der i udviklingen af byer og huse er givet så lille bevågenhed omkring brugerne - borgerne og deres behov. Denne bog vil vise, hvordan en gennemtænkt inddragelse af borgerne, samt respekt for byens særlige identitet og potentiale, kan få væsentlig indflydelse på byens fremtid. I stedet for at handle ud fra kortsigtede strategier omkring genvalg og hurtig profit, bør beslutningstagerne hæve blikket og turde tænke på vegne af, og sammen med dem, der bor der.

Med udgangspunkt i en række cases fra Danmark og udlandet slår jeg ned der, hvor det er lykkes, men også der, hvor det er gået galt. For at vi kan tage ved lære af de svære og ofte kritiske beslutninger en by må træffe.
— Steffen Gulmann, 2015
 

Indholdsfortegnelse:

 1. Indledning
 2. Borgerne
 3. Virksomhederne
 4. Turisterne
 5. Bysjælens DNA
 6. City Branding og kommunikation
 7. Byen og bylivet
 8. Den intelligente by
 9. Magtens A og B
 10. Den strategiske udfordring
 11. Litteratur